ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:

  • Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική. Η ελλιπής συμπλήρωση δεν επιτρέπει την επιτυχή υποβολή της αίτησης.
  • Η συμπλήρωση γίνεται μόνο με κεφαλαίους χαρακτήρες, εκτός από το πεδίο email.
  • Η ανάρτηση των δικαιολογητικών γίνεται σε ξεχωριστά πεδία που διατίθενται παρακάτω και είναι υποχρεωτική.
  • Το κάθε δικαιολογητικό μπορεί να αναρτηθεί σε μορφή pdf, jpg, jpeg ή png με μέγιστο όγκο τα 1,9ΜΒ.
  • Κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση του κωδικού αριθμού που θα λάβετε μετά την υποβολή της αίτησης, που θα πιστοποιεί την ασφαλή παραλαβή, βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθεί και η σχετική κλήρωση των τελικών συμμετεχόντων.

Δήμος

Δημοτική Ενότητα

Οικογενειακή Κατάσταση

Φύλο

 

ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΙΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2020-2021

Παραλαβή Εξοπλισμού

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (pdf ή jpg).

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Το όνομα του αρχείου που θα ανεβάσετε πρέπει να έχει τη μορφή: ονοματεπώνυμο_βεβαίωση_κατοικίας

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Το όνομα του αρχείου που θα ανεβάσετε πρέπει να έχει τη μορφή: ονοματεπώνυμο_ταυτότητα

ΒΕΒΑΊΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΆΞΗ ΠΟΥ ΦΟΙΤΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2019-2020

Το όνομα του αρχείου που θα ανεβάσετε πρέπει να έχει τη μορφή: ονοματεπώνυμο_βεβαίωση_σχολείου